Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Metal Sac İşlemeci Sınav Şartnamesi


1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, Metal Sac İşlemeci Seviye – 3 (12UY0085-3) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Bu şartname ilgili sınav standartlarına/ulusal yeterliliklere göre Metal Sac İşlemecinin onaylanmasını belgelendirme şartlarının tanımlanmasını amaç edinmektedir.Bu şartname, 12UY0085-3belirtildiği üzere Metal Sac İşlemeci Seviye-3 için 12UY0085-3/A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 12UY0085-3/A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma 12UY0085-3/A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi 12UY0085-3/A4 Metal Sac /Levha İşlemezorunlu gruplarını kapsar.

2. Referans Standart

12UY0085-3Metal Sac İşlemeci Seviye 3
12UMS0236-3 Metal Sac İşlemeci Ulusal Meslek Standardı


3. İlgili Dokümanlar
Uygulamalı Sınav için Metal Saç İşlemeci Değerlendirme Kartı ve Teknik Raporu
Metal Sac İşlemeci Teorik-Performans Sınav Yeri ve Teçhizat Kontrol Formu
Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Yazılı ve Performans Sınav Soruları

4. SINAV UYGULAMASI

Başvuru değerlendirilmesi kabul edilen Metal Sac İşlemecisi adayının bilgi ve becerisi yazılı ve uygulamalı sınav ile ölçülür.

4.1. Sınav Öncesi
Sınavı yapacak sınav yapıcının yapacağı sınav ile ilgili dokümanlar Personel Belgelendirme Karar Vericisi tarafından bir dosya olarak hazırlanıp teslim edilir. Sınavı yapacak personel sınava giderken yanında bulundurması gereken dosyayı belgelendirme karar vericisinden teslim aldıktan sonra aynı zamanda sınav yapıcının araç-gereç-ekipman eksikliğinden emin olması açısından Metal Saç İşlemeci Çalışanları Teorik-Performans Sınav Yeri Ve Teçhizat Kontrol Formu kullanılarak kontrol edilmesi sağlanır. Sınav yeri en az 24 saat öncesinden kontrol edilir.


4.2. Yazılı (Teorik)Sınav

Sınav başlangıcında sınav yapıcı tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.

Sınav Yapıcı;
• Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi vermelidir.
• MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söylemelidir (Sınav Numarası).
• Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/ /bölümü açıklamalıdır.
• Kendilerini tanıtmalıdır.
• Katılan aday sayısı hakkında bilgi vermelidir.
• Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermelidir. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme)

Teorik sınavlarda değerlendirici veya gözetmen tarafından yapılacak açıklama için örnek:

“Şuan ….. sınav merkezinde ….. tarihinde yaptığımız …ID’li….. ulusal yeterliliği sınavının …biriminin/bölümünün teorik sınavını yapmaktayız. Ben ……………’. Bu sınavda sınav yapıcı olarak görev almaktayım. Sınava … (sayı)…aday katılmıştır. Sınav süresince uymanız gereken kurallar ….’dır. Başarılar dilerim.”

A1, A2, A3 yeterlilik birimlerinde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Aday A1, A2, A3 yeterlilik birimlerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

A4 yeterlilik biriminde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1). En az 15 soruluk çoktan seçmeli yazılı sorularla birlikte çoktan seçmeli yazılı sınav (T2). En az 10 soruluk çoktan seçmeli yazılı sorularla birlikte en .az 3 soruluk açık uçlu sorulardan oluşan teorik sınavı T1- T2 sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınarak başarılı olunması gereklidir. Soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Açık uçlu sorular için soru başına en fazla 4 dakika süre verilmelidir. T1 veya T2 yöntemlerinden herhangi biri uygulanabilir.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları YFM Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. YFM Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi T1 seçeneği ile Teorik sınav yapmaktadır.
Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlışsayılır.

ZORUNLU

BİRİMLER
Sınav Şekli   Başarım Notu  

Soru

Sayısı

Sınav

Süresi
A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği T1 70   4 2 dk
A2 Metal  Sac/Levha       İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma T1 70   4 2 dk
A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde           Kalite Yönetim Sistemi T1 70   4 2 dk
A4 Metal Sac /Levha İşleme T1 60   4 2 dk

 

4.3. Uygulama (Performans) Sınavı

Performans sınavlarında ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından sınav bitimine kadar, performans sınavında tanımlanan tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilmelidir. Senaryoların adaylara iletilmesi ve sınavın bitiş duyurusu kayıtlarda mutlaka yer almalıdır. Sınav başlangıcında değerlendirici tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.
Sınav Yapıcı;
• Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi vermelidir.
• MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söylemelidir.
• Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/bölümü açıklamalıdır.
• Sınavdan önce kendisini tanıtmalıdır ve varsa diğer görevlilerin kendilerini tanıtmasını sağlamalıdır.
• Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermelidir. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme)
• Sınavını yaptığı adayların kendilerini tanıtmasını sağlamalıdır.

Performans sınavlarında değerlendirici tarafından yapılacak açıklama için örnek:

“Şuan ….. sınav merkezinde ….. tarihinde yaptığımız …ID’li….. ulusal yeterliliği sınavının ….biriminin/bölümünün performans sınavını yapmaktayız. Ben ……………………….. Bu sınavda Sınav yapıcı olarak görev almaktayım. Sınav süresince uymanız gereken kurallar ….’dır. Başarılar dilerim” der ve adayların kameraya kendilerini tanıtmalarını sağlar.
Bu yeterlilikte A4 yeterlilik birimi için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU

BİRİMLER
Sınav Şekli Başarım Notu

Soru

Sayısı

Sınav

Süresi
A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği --

Uygulama

--
A2 Metal  Sac/Levha       İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma -- Uygulama --
A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde           Kalite Yönetim Sistemi -- Uygulama --
A4 Metal Sac /Levha İşleme P1 Uygulama --4.4. Seçmeli Birimler
Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

4.5. Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Metal Sac İşlemeci Seviye – 3 (12UY0085-3) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.