Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sistemi


Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğinin sağlandığı, yaşam boyu öğrenmenin desteklendiği, formel eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere becerilerini belgelendirme şansının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisiteminin kurulmasından ve işletilmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nınn ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumludur.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 7 Ekim 2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MYK, Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterlilik Sistemleri’nin oluşumundan, gelişiminden sorumlu, sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirleyen ve sınavlarda başarılı olanlara sertifikaların verilmesini sağlayan bir kurum olarak rol üstlenmektedir. MYK, iş piyasalarının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri göz önünde bulundurarak; ulusal standartlar hazırlanması, mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve belgelendirmesinde de sorumluluk sahibidir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ulusal Yeterlilikler, yetkilendirilmiş ilgili sektör kurum/kuruluşları tarafından hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanıp, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne yerleştirilen; bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır. Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gerekir. Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterlilikler için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

 

Ulusal Mesleki Yeterlilik sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesinden (http://www.myk.gov.tr) ulaşabilirsiniz. 

 

 

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.