Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Aday Taahhütnamesi


Aday Taahhüt Metni

 

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Yukarıda belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda başvurumun iptal edileceğini kabul ediyorum. Kişisel verilerimin Türk Akreditasyon Kurumu’na ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını onayladığımı, sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onayladığımı, YFM Sınav ve Personel Belgelendirme Merkezine ait belgelendirme şartlarına uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına katılamayacağımı, sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi sağlayacağımı, sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınav sonrasında sınav kurallarına uymadığım, sınav düzenini bozduğum veya sınav değerlendiricilerine görevlerini yapmakta zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi, işsizlik sigortasından sadece bir kez yararlanabileceğimi, işsizlik sigortasından yararlanmayı talep etmem ve belge almaya hak kazanmam durumunda başvuru ücretinin tarafıma iade edileceğini, başvuru ücretinin iade edilmesinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından uygulamaya konulan düzenlemeler çerçevesinde yapılacağını, başarısız olduğum sınavlarda bir yıl içerisinde en az bir (zorunluluk kapsamındaki mesleklerde iki) tane ücretsiz sınav hakkımın bulunduğunu, yapılan bilgilendirmelere rağmen sınavlara katılmadığım durumlarda hakkımın sona erdiğini, belgelendirme sürecindeki; sınav ve bunun gibi bazı hizmetlerde taşeron kullanılmasına onay verdiğimi, başvuru süreçleri ile alakalı itirazlarımı sınav başvurusu başlangıç tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yapacağımı, başvuru süreci hariç belgelendirme ile ilgili diğer tüm itirazlarımı kararın tarafıma bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde yapacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda YFM SINAV VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından belirlenen tarafsızlık komitesinin nihai karar merci olduğunu, alacağım belgenin ilgili sınav kapsamında başarılı olunan kişilere verileceğini, alacağım belgenin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı bir belge olmadığını ve sadece YFM SINAV VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından verilen bir belge olduğunu, belge almaya hak kazandığımda belgeyi teslim almadan önce YFM SINAV VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından hazırlanan Personel Belgelendirme Sözleşmesini imzalayacağımı, YFM SINAV VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ ücretlendirme politikasını okuduğumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun mevzuatlarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından uygulamaya konulan sınav ve belgelendirmeye ilişkin diğer tüm şartlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

Adı ve Soyadı                                                   İmzası                                                                 Tarih


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.